koulutus.jpgNuorten palvelut

Pienten lasten tulee edelleen saada päivähoitopalvelut ja koulutuksensa lähipalvelu periaatteella. Päivähoitopaikkojen ja koulujen investoinnit on saatava  tulevalla vaalikauden suurelta osin hoidettua kuntoon. Painopiste investoinneissa on olta kouluissa ja päivähoitokpdeissa. Nuorten ruokapalveluiden on oltava laadukasta edelleen.

Toisen asteen koulutus on muuttumassa erittäin voimakkaasti uuden lainsäädännön ansiosta. Verkkokoulutus on tulevisuudessa uusi toimintamuoto. Lähiopetuksen tulee painottua vahvasti käytännön ammattitaitoa lisääväksi. Opetussuunnitelman mukaisia työelämänjaksoja on pystyttävä kehittämään siten, että työnantajilla on mahdollisuus saada kannustimia työharjoittelupaikkojen järjestämiseen.

Koulutusalojen aloituspaikoista päätettäessä on otettava ensisijaisesti huomioon tuleva työvoimatarve, jotta nuorisotyöttömyys saadaan tulevaisuudessa minimoitua.

Maakunnassa on oltava alueellisesti kattava ammattikorkeakouluverkosto julkisuudessa esiintyneistä uhkakuvista huolimatta.

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston asemaa tulee pystyä vahvistamaan sekä edelleen kehittämään. Tämä tulee tapahtua Yliopiston sijainnin ja valittujen tiedesuuntauksien mukaisesti. Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun yhteinen kampusta on pystyttävä kehittämään kustannustehokkaaksi ja korkean sivistyksen oppimisympäristöksi.

 

koulutus_yrit.jpgYrittäjyyden edellytykset

Korona-epidemian vaikutukset ovat olleet erittän haasteelliset yrittäjien kannalta katsottuna. Yrittäjiä on pyrittävä tukemaan tulevina vuosina valtion tuen lisäki myös kaupungin toimesta, jotta työllisyys saadaan paranemaan.

Maakunnallinen yritysrakenne muuttuu teollisesta toiminnasta erilaisten palveluiden tuottamisen ja pienyrittäjyyden suuntaan. Koulutuksen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen vaatii voimakkaita toimia, jotta tulevaisuudessa saadaan osaavia ja motivoituneita työntekijöitä yritysmaailman tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutuksen edelleen kehittäminen yhdessä tyonantajien kanssa on yksi tehokkain keino kouluttaa ihmisiä uusiin työtehtäviin.

Suomalainen maaseutu tulee pitää elinvoimaisena ja varmistaa sen yrittäjyyden edellytykset EU:n maataouspolitiikkauudistuksen jälkeenkin. Viisailla kotimaisilla pitkäjäntesillä ja tulevaisuuteen katsovilla päätöksilla on mahdolisuus luoda uusia työpaikkoja maaseudulle ja sen ympärille.

Kattavaa valokuituverkkoa pystyttävä rakennettamaan Lappeenrantaan

Lappeenrannan kaupunki on erittäin laaja jossa verkkoyhteydet eivät toimi tasavertaisesti. Verkkoyhteuksien hankkeeseen on panostettavasillä avustusrahoitusta on haettavissa.

Vuoden 2021 alusta astui voimaan uusi laajakaistalaki. 15.3.2021 julkaistiin Suomen kestävän kasvun ohjelma, jossa osoitetaan valokuituverkoille 50 miljoonaan euroa. EU tukirahan käyttö alkaisi syksyllä 2021 ja jatkuisi vuodelle 2026.  Tukirahaa on myös saatavissa EU:n maaseuturahastosta 16 miljoonaan euroa seuraavien vuosien aikana.

huolenpito.jpgHuolenpito

Ikärakenteen muuttuessa voimakkaasti tulevina vuosina vaaditaan uudenlaisia toimintatapoja palveluiden tuottamiseen nuorille, työtätekeville ja ikääntyneille. Tähän muuttuneeseen tarpeeseen pystymme vastaamaan ammattiinsa hyvin koulutetun työvoiman ja uusien toimintatapojen avulla.  

Vanhusten kodinomaista asumista on pystyttävä tukemaan ja lisäämään. Tässä tarvitaan monenlaisia palveluiden tuottajia joita on koulutettu tehtäviinsä palvelun laadun varmistamiseksi. Omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä suurempi huomio.

Maakunnallista Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriä on kehitettävä edelleen niin, että palveluita tuodaan lähelle niitä tarvitseville. Mahdollisesta soteuudistuksesta huolimatta palveluita on pystyttävä edelleen saamaan lähipalveluperiaatteella.

Alueellinen tasa-arvo

Lappeenranta on pinta-alaltaan erittäin laaja. Kuntalaisten palveluiden on olatava tasavertaisia asuinpaikasta riippumatta. Tähän on kiinnitettävä huomio kun päätöksiä tullaan tulevaisuudessa tekemään.

Kohti määränpäätä!

Näillä edellä mainituilla keinoilla  saadaan palvelut turvattua edelleen!

Maksaja Jouni Kemppi