Blogi

  • 10.4.2011Onko vain Libyan ja Portugalin tilanteet tärkeitä vaalien tuloksen kannalta.Lue lisää »
  • 4.4.2011Omaishoitajien asema tulevaisuudessa.Lue lisää »
  • 23.3.2011Maaseudulla on oltava mahdollisuus asua ja yrittääLue lisää »
  • 1.2.2011Onko meillä varaa hukata nuoria työelämän ulkopuolelle?Lue lisää »
  • 15.1.2011Etelä-Karjala - mihin menet maakuntanaLue lisää »

Uutiset

16.4.2011Arvonta suoritettu 16.4.2011 klo 12:00Lue lisää »25.3.2011Vaalehti valmistuiLue lisää »25.3.2011VaalikoneitaLue lisää »

Jaa tietoa:

koulutus.jpgKoulutus

Pienten lasten tulee edelleen saada koulutuksensa lähkoulu periaatteella. Koulujen kunto on saatava pitkäjänteisella ja suunnitelmallisella vaalikauden ohjelmalla korjattua. Painopiste investoinneissa on olta kouluissa. Koulu ruoka on oltava laadukasta edelleen.

Toisen asteen koulutus on muuttumassa erittäin voimakkaasti. Koulutus tulee painottua enemmin käytännön ammattitaitoa lisääväksi. Opetussuunnitelman mukaisia työelämänjaksoja on pystyttävä kehittämään siten, että työnantajilla on mahdollisuus saada kannustimia työharjoittelupaikkojen järjestämiseen.

Koulutusalojen aloituspaikoista päätettäessä on otettava ensisijaisesti huomioon tuleva työvoimatarve, jotta nuorisotyöttömyys saadaan tulevaisuudessa minimoitua. .

Maakunnassa on oltava alueellisesti kattava ammattikorkeakouluverkosto julkisuudessa esiintyneistä uhkakuvista huolimatta.

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston asemaa tulee pystyä vahvistamaan sekä edelleen kehittämään. Tämä tulee tapahtua Yliopiston sijainnin ja valittujen tiedesuuntauksien mukaisesti. Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun yhteinen kampusta on pystyttävä kehittämään kustannustehokkaaksi ja korkean sivistyksen oppimisympäristöksi.

 

koulutus_yrit.jpgYrittäjyyden edellytykset

Maakunnallinen yritysrakenne muuttuu teollisesta toiminnasta erilaisten palveluiden tuottamisen ja pienyrittäjyyden suuntaan. Koulutuksen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen vaatii voimakkaita toimia, jotta tulevaisuudessa saadaan osaavia ja motivoituneita työntekijöitä yritysmaailman tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutuksen edelleen kehittäminen yhdessä tyonantajien kanssa on yksi tehokkain keino kouluttaa ihmisiä uusiin työtehtäviin.

Suomalainen maaseutu tulee pitää elinvoimaisena ja varmistaa sen yrittäjyyden edellytykset vuoden 2013 EU:n maataouspolitiikkauudistuksen jälkeenkin. Viisailla kotimaisilla pitkäjäntesillä ja tulevaisuuteen katsovilla päätöksilla on mahdolisuus luoda uusia työpaikkoja maaseudulle ja sen ympärille.

 

huolenpito.jpgHuolenpito

Ikärakenteen muuttuessa voimakkaasti tulevina vuosina vaaditaan uudenlaisia toimintatapoja palveluiden tuottamiseen nuorille, työtätekeville ja ikääntyneille. Tähän muuttuneeseen tarpeeseen pystymme vastaamaan ammattiinsa hyvin koulutetun työvoiman ja uusien toimintatapojen avulla.  

Vanhusten kodinomaista asumista on pystyttävä tukemaan ja lisäämään. Tässä tarvitaan monenlaisia palveluiden tuottajia joita on koulutettu tehtäviinsä palvelun laadun varmistamiseksi. Omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä suurempi huomio.

Maakunnallista Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriä on kehitettävä edelleen niin, että palveluita tuodaan lähelle niitä tarvitseville. Maakuntauudistuksesta huolimatta palveluita on pystyttävä edelleen saamaan lähipalveluperiaatteella.

 

Kohti määränpäätä!

Näillä edellä mainituilla keinoilla  saadaan palvelut turvattua edelleen!

Maksaja Jouni Kemppi