Turvataan lähipalvelut! Sen tekee Keskusta

Keskiviikko 5.1.2022 - Jouni Kemppi

Tammikuun 23. päivä pidetään historialliset aluevaalit Suomessa. Moni on kysynyt minulta mistä näissä vaaleissa on oikein kyse? Aluevaaleissa on kyse ennen muuta lähipalveluissa. Keskusta on linjannut, että Suomessa ja jokaisessa Etelä-Karjalan kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti.

 

Aluevaaleissa kyse on myös monelle omaa työpaikkaa koskevasta asiasta. Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia. Terveyden- ja sairaanhoidon, sekä sosiaalitoimen sektoreilla ja pelastustoimessa on tarve ammattitaitoisesta ja osaavasta henkilöstöstä.

 

Keskustan Karjalan piiri haluaa lisää panostuksia omaishoitoon. Jotta omaishoitajat voivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulee hoidettavalle olla tarjolla turvallinen sijaishoitaja tai -hoitopaikka. Ikäihmisten perhehoitoa on kehitettävä, jotta sitä käytettäisiin nykyistä enemmän sijaishoitomuotona.

 

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tulee olla kunnan sivistystoimen palvelujen yhteydessä. Palvelujen on jalkauduttava kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun. Oikea-aikainen ja varhainen tuki sekä vahvat kotiin tuotavat palvelut sekä perhetyö vähentävät lastensuojelun ja erityispalvelujen tarvetta.

 

Keskusta kannattaa Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveysalan yrittäjien vahvaa roolia palvelutuotannossa. Yksityiset palveluntuottajat toimivat hoitojonojen purkajina ja tehokkaina sparraajina julkisille palveluille. Kaikissa hankinnoissa on osattava ostaa läheltä ja huomioida paikallinen yritystoiminta. Hyvinvointialueen on tehtävä ruokahankinnat kotimaista lähiruokaa painottaen.

 

Uudistuksessa on turvattava sopimuspalokuntien olemassaolo ja toimintaedellytykset. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa sisäistä turvallisuutta ja pelastustoimen järjestämistä. Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa. Esimerkiksi näistä asioista aluevaaleissa on kyse.

 

Jouni Kemppi, Keskustan Karjalan piirin puheenjohtaja, aluevaaliehdokas Lappeenrannasta

9 kommenttia . Avainsanat: Lähipalvelut