Puhe puoluevaltuustossa 9.4.2022

Lauantai 9.4.2022 - Jouni Kemppi

Keskustan puoluevaltuusto Vaasa 9.4.2022

 

Jouni Kemppi

Karjalan piirin puheenjohtaja

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa puolueen puheenjohtaja, arvoisat ministerit hyvät puoluevaltuuston edustajat sekä muut henkilöt

 

Keskustan Karjalan piirin puolesta kiitän puolueen puheenjohtajaa ja ministereitä puolueiden välisestä kehysriihineuvottelun tuloksesta tämän hetken kriisitilanteen vaikutuksesta.

Neuvottelutulos oli monelta osin hyvä kokonaisuus.

Etelä-Karjalassa eletään tällä hetkellä eritäin vaikeassa tilassa, kun Venäjän sotatoimet ovat sulkeneet rajan. Lisäsi polttoaineiden, sähkön, maakaasun ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet tosi rajusti. Korona-epidemian aikana olivat liiketoiminnat keskeytyneet tosi rajusti ja nyt sotatoimien johdosta liiketoimintaa ei saada avattua Venäjän suuntaa pitkään aikaan. Työllisyystilanne tulee olemaan varsin haasteellinen.

Maaseudun lähipalveluiden tukitoimet ovat eritäin merkittävässä roolissa tulevaisuuden huoltovarmuuden osalta. Maaseutuyrittäjät ovat erittäin haasteellisessa taloustilassa. He joutuvat pohtimaan liiketoiminnan kannattavuutta tulevaisuuden osalta. Palaute tukitoimista on ollut varsin negatiivinen ja heiltä on tullut varsin paljon negatiivista palautetta kokonaisuudesta, vaikka päätös saatiin aikaan hallituksen kehysriihineuvotteluissa. 

Hallitustyöskentelyssä Keskusta puolueen on pystyttävä ajamaan maaseutuyrittäjien tukitoimia pikaisella menettelyllä eteenpäin, jotta yrittäjillä on mahdollisuus jatkaa edelleen liiketoimintaa.

Etelä-Karjalan alueella olemme aivan rajassa kiinni ja huoli tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta on erittäin suuri. Tämän hetkinen Nato-keskustelu ei ole tuonut Etelä-Karjalan asukkaille turvallisuustunnetta. Kun aikanaan tullaan tekemään päätös Natoasiasta (joko liitytään tai ei liitytä) niin puolustusvoimien toimet ovat saatava joka tapauksessa pikaisesti etenemään niin, että rajan pinnassa asuvat Etelä-Karjalaiset ja muut tuntevat asuinalueen turvalliseksi. Kun turvallisuustunne on saatu aikaan niin tulevaisuudessa asukkaat ja yritykset uskaltavat investoida alueen toimintaan ja jatkavat työskentelyä Etelä-Karjalassa.

Tässä on toive menettelystä puolustusministerille.

Vielä yksi asia

Hyvinvointialue on Etelä-Karjalassa ollut jo useita vuosia. Rahoituksen osalta ollaan eritäin huolissaan kun useat laskelmat osoittavat, että tulevan rahoituksen taso tulee alenemaan. Tämä tulee tarkoittamaan, että asukkaiden palveluiden määrää saatetaan joutua vähentämään tosi rajusti. Tämä ei ole Keskustan vaaliohjelman mukainen menetelmä. Muut puolueet ovat ottaneet palveluiden keskittämisen tavoitteeksi. Tähän menettelyyn me Keskustalaiset emme pysty sitoutumaan. Kun vuodelle 2023 laaditaan Hyvinvointialueiden rahoitukset, niin Keskustan ministereiden ja kansanedustajien on pystyttä puolustamaan kaikkien hyvinvointialueiden rahoituksen tasoa vaaliohjelman mukaisesti.

Arvoisat Keskustalaiset, tervetuloa puoluekokoukseen Lappeenrantaan.

Kiitos

6 kommenttia . Avainsanat: Puhe