Lappeenranta tarvitsee nopeat sekä kattavat valokuituverkot!

Sunnuntai 21.3.2021 klo 8.51 - Jouni Kemppi

Keskustan valtuustoryhmä teki viime syksynä valtuustoaloitteen kattavan valokuituverkon rakentamiseksi Lappeenrantaan. Esitys on edelleen hyvin ajankohtainen.

 

Esityksen jälkeen on käyty vilkasta keskustelua aiheesta niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla.

Viestejä huonoista yhteyksistä on tullut ympäri Lappeenrantaa niin taajamista kuin haja-asutusalueilta. Ministeri Harakka kertoi Etelä-Saimaassa hieman ympäripyöreitä vastauksia 5G rajoituksista Venäjän rajan pinnassa ja tämänkin lausunnon johtopäätös korostaa valokuituverkkojen rakentamisen tarpeellisuutta.

 

Vuoden alusta astui voimaan uusi laajakaistalaki. 15.3.2021 julkaistiin Suomen kestävän kasvun ohjelma, jossa osoitetaan valokuituverkoille 50 miljoonaan euroa. EU tukirahan käyttö alkaisi syksyllä 2021 ja jatkuisi vuodelle 2026.  Tukirahaa on myös saatavissa EU:n maaseuturahastosta 16 miljoonaan euroa seuraavien vuosien aikana.

 

Kun tukirahaa on jaossa, niin yleisesti käy siten, että nopeat hakevat tukirahat ja hitaille ei jää mitään. Suomessa lähes miljoonalta kotitaloudelta puuttuvat nopeat yhteydet ja tukirahaa ei riitä kaikkiin hankkeisiin.

 

Keskusta puolueena tulee tekemään vahvasti työtä kyseisen hankkeen eteenpäin viemiseksi koko Suomen tasolla. Tämä on myös Lappeenrannan Keskustan vahva taviote. Muiden puolueiden valtuustoehdokkaat ovat kirjoittaneet ja lausuneet valokuituverkon tarpeellisuudesta, joten tässä asiassa olisi yhteistyön paikka.

 

Ensimmäinen erittäin tärkeä asia on aloittaa valokuituverkon suunnittelu jo tämän vuoden puolella, jotta tukirahaa ehditään ajoissa hakea.

 

Lappeenrannan kattavan valokuituverkon rakentamisen malli voisi olla hybridi, jossa rakennetaan tukialueilla kaikille tilanneille kotitalouksille ja yrityksille valokaapeliliittymä sekä myös matkapuhelinmastoille valokaapeliyhteys mobiilioperaattoreiden 5G yhteyksiä varten. Tämä on samankaltainen malli joka on toteutettu naapurikunnissa. Lappeenrantalaiset tarvitsevat koko kunnan alueella toimivia valokuitu- ja mobiiliyhteyksiä.

 

Jouni Kemppi

Keskustan Lappeenrannan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Verkkoyhteydet

Kattava valokuituverkko rakennettava Lappeenrantaan

Lauantai 13.2.2021 klo 16.48 - Jouni Kemppi

”Nopea 5G-mobiiliverkko jää osassa Suomea vain haaveeksi – tukiasemia ei saa rakentaa, koska ne häiritsevät venäläisten yhteyksiä. 60 kilometriä leveä kaistale Suomen ja Venäjän väliseltä valtiorajalta Suomen puolelle jää ilman tehokkainta 5G-nopeutta. Suomen ja Venäjän välisestä rajasta noin 30 kilometriä länteen 5G-verkkoa ei saa rakentaa lainkaan.”  Näin uutisoi Yle kolme viikkoa sitten. 

Lappeenranta jää kokonaan 30 kilometrin rajan sisälle, kun mitataan matka Suomen ja Venäjän valtioiden välisen rajalta. Etelä-Karjala on lähes kokonaan 60 kilometrin rajan sisällä.
  

Jos mitään ei tehdä, Lappeenranta ja Etelä-Karjala jäävät tulevaisuudessa huomattavasti tietoliikenteen kehityksestä jälkeen ja tämä merkitsee alueen taloudellista taantumista. Jos televisioiden antennilähetykset loppuvat vuoden 2030 jälkeen, millä yhteydellä Lappeenrantalaiset katsovat TV-ohjelmia, jos ei ole kunnollista ja riittävän nopeaa laajakaistaverkkoa. Myös suunnitteilla olevan 6G-verkon tulo 2030-luvun lopulla vaarantuu.

 

Lappeenrannan on nyt tunnustettava tosiasiat ja rakennettava koko kaupungin kattava valokuituverkko. Verkon maantieteellisen koon ja kattavuuden pitää olla samaa luokkaa kuin Saimaan Kuidun Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin valokuituverkko. Tehtävä ei ole mahdoton, koska Lappeenrannan alue on yhtä suuri kuin naapurikuntien alueet yhteensä.

Lappeenrannan tulevan valokuituverkon alueelle on helppo rakentaa heikkotehoisempia 5G-tukiasema-alueita, joista teho ei ulotu Venäjälle saakka. Näin myös mobiilioperaattorit toimivat mm. isoissa kauppakeskuksissa ja jäähalleissa. Oulun yliopiston 5G-tutkijoiden mukaan pienin 5G-tukiasema voi olla 7x7 cm suuruinen sisätiloissa oleva laite, johon on valokuituyhteys.

 

Valokuituverkko tukee kaupungin taajamissa ja haja-asutusalueilla etätyöskentelyä, joka on tulossa varmasti pysyväksi ilmiöksi tulevina vuosina. Myös tulevaisuuden monipaikkaisesta asumisesta Lappeenranta tulee varmasti hyötymään. Toisaalta Lappeenrannan laaja maaseutu tulee pysymään asuttuna ja eivätkä kiinteistöjen arvot laske.

 

Lappeenrannan Keskustan valtuustoryhmän viime syksyn valtuustoaloite on nyt enemmän kuin ajankohtainen. Asia pitää ottaa tarvittaessa kaupunginvaltuustossa uudelleen käsittelyyn, koska uusien tietojen perusteella tilanne on muuttunut.  Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti pitää aloittaa toimenpiteet, jotka tulee esitellä kaupunginhallitukselle jo kuluvana keväänä eikä jättää selvitystä ensi vuodelle.

 

Valokuituverkon suunnittelu pitää aloittaa välittömästi ja rakentaminen pitää aloittaa heti, kun vuoden alussa voimaan tulleen laajakaistalain ja EU:n elvytysrahat ovat saatavissa.

 

Päättäjien on nyt katsottava 50 vuotta eteenpäin. Tulevaisuutta on hankala ennustaa, mutta siinä auttaa kaapelivalmistajien ja viranomaisten arvio valokuituverkon käyttöajasta, joka on saman pituinen kuin nyt rakennettava säävarma sähköverkko.

 

Lappeenrannan tavoite pitää olla riittävän kunnianhimoinen, jotta voidaan tarjota kaikille asukkaille ja yrityksille vähintään 100/100 Mbit/s yhteydet. Myös Giga/Giga yhteys pitää olla saatavilla. Hanke toteuttaa tällöin myös Suomen kansallista ja EU:n tavoitteita.


Myös kuntalaiset odottavat Lappeenrannan päättäjiltä toimenpiteitä. Saan jatkuvasti viestejä joka puolelta Lappeenrantaa asiaan liittyen. Kuntalaiset kaipaavat laadukkaita valokuituyhteyksiä ja riittävän nopeaa verkkoa.

Jouni Kemppi

Keskustan Lappeenrannan valtuustoryhmän puheenjohtaja

1 kommentti . Avainsanat: Verkkoyhteydet